Přihlásit

Reklama & media kit

S reklamou na Chrono24 již dnes cíleně a efektivně oslovíte své budoucí zákazníky. Nabízíme Vám finančně silnou základnu zájemců, kteří milují luxus.

Široký dosah:

Široký dosah:

Každý den navštíví Chrono24 více než 220 000 lidí a načte přitom více než 140 milionů stránek za měsíc (stav: leden 2019).

Exkluzivní cílová skupina:

Exkluzivní cílová skupina:

Typický uživatel Chrono24 je muž, vzdělaný, s vyšší kupní silou a zálibou v luxusu. Zajímá se o luxusní zboží, značkové oblečení a samozřejmě o vysoce kvalitní hodinky.

Celosvětový marketing:

Celosvětový marketing:

S námi se dostanete k milovníkům vytříbeného vkusu z celého světa. Naši zákazníci pocházejí z více než 90 zemí a mluví mnoha jazyky. Nezáleží na tom, zda jsou z Evropy, Ameriky nebo Asie: Přes Chrono24 oslovíte lidi na cílových trzích přímo.

Geografické a značkové zacílení:

Geografické a značkové zacílení:

Chcete oslovit pouze návštěvníky mluvící Vaším jazykem nebo pouze ve vybraných zemích? Milují Vaši zákazníci luxusní hodinky určité značky? Vaši reklamu zobrazíme pouze tam, kde ji uvidí Vaše cílová skupina.

Všechny běžné formy reklamy:

Všechny běžné formy reklamy:

Bannerová reklama: medium rectangle, super banner a skyscraper.
Jiné formy reklamy dle dohody: roadblock, billboard, wallpaper, advertorial, newsletter, kampaně na sociálních médiích.
Samozřejmě pro Vás rádi sestavíme individuální kampaně.

Kontakt

Kontakt

Tel.: +49 721 96693-0
 

Navázat kontakt