75 000 nákupní zkušenosti celosvětově hodnoceny jako výborné

Obyvatelé státu Kalifornie zde najdou naše zásady ochrany osobních údajů CCPA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a pověřence společnosti pro ochranu osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů:

Odpovědná osoba: Chrono24 GmbH (dále jako „Chrono24“)
Haid-und-Neu-Str.18, 76131 Karlsruhe

E-mail:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

Pověřenec/pověřenkyně společnosti pro ochranu osobních údajů Chrono24 je k zastižení na níže uvedené adrese, k rukám Oddělení pro ochranu osobních údajů, příp. na .

Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich využívání

a) Při návštěvě webové stránky

Při načtení naší webové stránky Chrono24 odešle prohlížeč používaný na Vašem koncovém zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. log souboru. Následující informace se přitom budou shromažďovat bez Vašeho zásahu a po 20 týdnech se automaticky smažou:

 • IP adresa požadujícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL načteného souboru,
 • webová stránka, ze které je veden přístup (odkazovací URL),
 • ID relace,
 • uživatelský agent,
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro zajištění bezproblémového připojení webové stránky,
 • pro zajištění pohodlného využívání naší webové stránky a optimalizaci naší platformy,
 • pro zajištění a vyhodnocení bezpečnosti a stability systému,
 • pro rozpoznání a zabránění útokům na naši webovou stránku a
 • pro další interní statistické a administrativní účely.

Shromážděné osobní údaje zásadně nepoužíváme k vyvození závěrů o Vaší osobě. V případě útoku na síťovou infrastrukturu však bude Vaše IP adresa vyhodnocena k prosazení nebo odvrácení právních nároků.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů pro shromažďování osobních údajů.

Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Další podrobnosti k tomu najdete v odstavcích 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při registraci jako uživatel na naší platformě

Na naší platformě si mohou vytvořit uživatelský účet kupující a soukromí prodejci, stejně jako komerční obchodníci. Pro vytvoření uživatelského účtu je bezpodmínečně nutné zadání osobních údajů uvedených v bodech i), ii) a iii). Zpracování těchto osobních údajů provádíme proto,

 • abychom Vás mohli identifikovat jako našeho smluvního partnera,
 • pro zdůvodnění, obsahové uspořádání, zpracování a změnu smluvních vztahů s Vámi ohledně používání naší platformy a nabízených služeb,
 • pro kontrolu věrohodnosti zadaných údajů,
 • příp. pro navázání nutného kontaktu s Vámi v případě dotazů a
 • příp. pro uplatnění jakýchkoliv nároky vůči Vám.

Zpracování osobních údajů uvedených v bodech i), ii) a iii) probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

V závislosti na typu uživatelského účtu máte částečnou možnost poskytovat dobrovolné informace. Zpracování takovýchto dobrovolně poskytnutých informací se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Tyto informace slouží pro zlepšení kontaktu s Vámi a zajištění rychlého vyjasnění jakýchkoli dotazů.

Po smazání Vašeho uživatelského účtu budou Vaše osobní údaje pro další použití automaticky smazány, pokud v souladu s čl. 6 odst.1 věty 1 písm. c GDPR nebudeme povinni z důvodu daňových a obchodních požadavků ohledně archivování a dokumentování (z obchodního zákoníku, trestního zákoníku, daňového zákona) k delšímu ukládání, nebo pokud jste s dalším ukládáním a uchováváním podle čl. 6 odst.1 větou 1 písm. a GDPR souhlasili.

i) Uživatelský účet myChrono24

Pro registraci jako uživatele (kupujícího) a vyřízení uživatelského účtu je bezpodmínečně nutné zadání následujících osobních údajů:

 • platná e-mailová adresa a
 • libovolně volitelné heslo.

Tyto osobní údaje slouží jako přihlašovací údaje pro uživatelský účet.

Kromě toho máte možnost uvést o sobě další dobrovolné informace:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • profilový obrázek,
 • Vaši adresu (ulici, poštovní směrovací číslo, místo, zemi) a také
 • Vaše telefonní číslo.
ii) Soukromý prodejce

Pro nastavení nabídek jako soukromý prodejce potřebujete nejprve uživatelský účet (viz odstavec i)). Pro zveřejnění nabídky na platformě je zásadně nutné zadat následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • Vaše adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, místo, země),
 • Vaše telefonní číslo a
 • Vaše datum narození.
Při registraci k prodeji prostřednictvím svěřeneckého servisu

Chcete-li prodat své zboží v rámci procesu Trusted Checkout, musíte se zaregistrovat jako soukromý prodejce pro prodej prostřednictvím svěřeneckého servisu.

V rámci registrace pro svěřenecký servis požádáte o otevření účtu Trusted Checkout u platební služby Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) společnosti Leetchi Corp. S., (sídlo společnosti 59 Boulevard Royal L-2449 Lucemburk). Tento účet bude později použit k zaúčtování výplat, které Vám byly přiděleny v rámci Trusted Checkout.

V souladu se zákony o boji proti praní špinavých peněz a financování teroristických organizací je Leetchi Corp. S.A. povinna identifikovat každého prodejce na základě poskytnutých dokumentů a informací.

V rámci registrace pro svěřenecký servis se o Vás z tohoto důvodu shromáždí následující data a dokumenty a předají se společnosti Leetchi Corp. S.A.:

 • Příjmení, jméno, e-mailová adresa, datum narození, státní příslušnost a země trvalého pobytu.
 • Informace o tom, který bankovní účet by měl být použit pro výplaty.
 • Kopie platného úředního identifikačního dokladu:
  • Pro Němce německý občanský průkaz (přední a zadní strana), pro cizince žijící v Německu nebo v zahraničí cestovní pas.
  • V rámci EHP: Cestovní pas nebo státní občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Pro osoby ze třetích zemí povolení k pobytu.
  • Mimo EHP: Cestovní pas nebo řidičský průkaz pro USA a Kanadu.
iii) Obchodník

Pro registraci jako komerční obchodník je zásadně nutné zadat následující osobní údaje:

 • Vaše firma,
 • kontaktní partner (jméno a příjmení),
 • Vaše adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, místo, země),
 • telefonní číslo,
 • platná e-mailová adresa,
 • libovolně volitelné uživatelské jméno a také
 • libovolně volitelné heslo.

Kromě toho máte možnost uvést o sobě další dobrovolné informace:

 • číslo faxu,
 • číslo mobilního telefonu a
 • internetovou adresu.

c) Při používání messengeru v rámci naší interní platformy

Jako registrovanému uživateli Vám nabízíme možnost komunikovat s námi nebo s obchodníkem / kupujícím / soukromým prodejcem v rámci interní platformy prostřednictvím našeho messengeru připraveného na webové stránce. Pro používání messengeru v rámci interní platformy je nutná registrace (viz odstavec 2. b).

Při použití našeho messengeru v rámci interní platformy budeme Vaše zaslané zprávy automaticky a ručně skenovat a analyzovat. Toto se provádí za účelem

 • předcházení podvodům,
 • odhalování protiprávních jednání a porušení našich Všeobecných obchodních podmínek,
 • jakož i zlepšování komunikace a služeb zákazníkům.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako uznaný oprávněný zájem.

Své zaslané a přijaté zprávy můžete spravovat sami a na požádání je nechat námi smazat. V případě pokusu o podvod, protiprávního jednání nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek můžeme příslušné zprávy na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR i přes Vaši žádost o smazání nadále uchovávat pro důkazní účely a uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.

d) Automatické vytvoření zákaznického profilu

V rámci používání naší platformy jako registrovaný uživatel/obchodník vytvoříme pro Váš uživatelský účet zákaznický profil. Abyste dostávali pouze takové informace, které jsou pro Vás zajímavé, kategorizujeme a doplňujeme Váš zákaznický profil o další informace. Používáme k tomu:

 • informace o Vaší osobě (např. základní osobní údaje Vašeho zákaznického profilu),
 • dobu Vašeho členství,
 • statistické informace (např. způsob, frekvence a intenzita využívání webové stránky) a také
 • historii načtených nabídek, značek výrobců a nabízejících.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro statistická vyhodnocení,
 • pro výzkum trhu,
 • pro zajištění bezproblémové funkceschopnosti platformy a pro konfiguraci naší platformy odpovídající potřebám,
 • pro personalizaci našich služeb a k tomu,
 • abychom Vám poskytovali reklamu orientovanou výhradně na Vaše skutečné nebo domnělé potřeby a neobtěžovali Vás zbytečnou reklamou.

Zpracování osobních údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely platí podle GDPR jako uznaný oprávněný zájem.

V případě jakékoliv námitky proti vytvoření uživatelského profilu, vyhodnocení a personalizaci našich služeb a reklamy, kterou můžete kdykoli provést jedním klepnutím na tento odkaz, bude zpracování zastaveno a Váš uživatelský profil bude okamžitě smazán, pokud jste nedali souhlas k dodatečnému ukládání podle článku 6 odst.1 věta 1 písm. a GDPR.

Svou námitku můžete alternativně také kdykoliv odeslat na e-mailem.

e) Při použití služby Trusted Checkout

Chcete-li připravit a uzavřít kupní smlouvy s obchodníky/soukromými prodejci prostřednictvím naší služby Trusted Checkout, potřebujete nejprve uživatelský účet (viz pod číslem 2.b)i) ). Navíc je bezpodmínečně nutné uvést následující údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • Vaše adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, místo, země) a
 • Vaše telefonní číslo.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • ke kontrole a identifikaci, kdo je smluvním partnerem obchodníka/soukromého prodejce,
 • k podpoře při zdůvodnění, obsahovém uspořádání a realizaci kupních smluv a také
 • příp. pro potřebný kontakt s Vámi při dotazech.

V případě, že budete požadovat obchodní nabídku od obchodníka/soukromého prodejce nebo s obchodníkem/soukromým prodejcem uzavřete kupní smlouvu, předáme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely také obchodníkovi/soukromému prodejci.

Zpracování Vašich výše uvedených údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům při použití platformy a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

f) Při registraci do našeho informačního bulletinu (newsletteru)

Pokud jste podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR dali výslovný souhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom Vám pravidelně posílali náš personalizovaný bulletin. Pro přijímání informačního bulletinu postačí uvedení e-mailové adresy.

Za účelem přizpůsobení obsahu bulletinu si můžete na základě svých shromážděných osobních údajů založit profil zákazníka. Při tom se automaticky zpracovávají a analyzují osobní aspekty, jako jsou například afinita produktu vyplývající z objednávek, zájmy, rozhodnutí o koupi, preferovaná doba nákupu atd. tak, aby Vám bylo možné nabídnout relevantní nabídky. Navíc může být profilování provedeno podle čl. 6 odst.1 písm. f GDPR bez souhlasu na základě oprávněných zájmů (viz odstavec 2.c)).

Za určitých okolností použijeme Vaši e-mailovou adresu i bez Vašeho výslovného souhlasu k zasílání informací o podobných produktech naší společnosti za předpokladu, že jste našim stávajícím zákazníkem a nevznesli jste námitky proti použití Vaší e-mailové adresy. V případě stávající zákaznické reklamy se zakládá zpracování na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Zpracování Vaší e-mailové adresy pro účely přímého marketingu přitom platí v GDPR za uznaný zákonný zájem.

V obou případech je kdykoli možné odhlášení, např. prostřednictvím odkazu na konci každého bulletinu. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat kdykoli e-mailem na .

Pro zasílání našeho newsletteru používáme nástroj Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000Atlanta, GA 30308 USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů poskytovatelem naleznete na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Zasílání newsletteru našimi partnery

Pokud jste dali podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR výslovný souhlas, předáme Vaši e-mailovou adresu našim partnerům, společnosti Zeitauktion GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Německo a společnosti Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Nizozemsko. Naši partneři použijí Vaši e-mailovou adresu k tomu, aby Vám pravidelně zasílali svůj personalizovaný newsletter s nabídkami, novými produkty a akcemi. Pro přijímání newsletteru stačí uvedení e-mailové adresy.

Odhlášení je kdykoliv možné, např. prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Svou žádost o odhlášení můžete zaslat také kdykoli e-mailem na .

g) Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoli otázek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás nebo obchodníka/soukromého prodejce prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. V případě, že byste chtěli směrovat Váš dotaz na obchodníka nebo soukromého prodejce, předáme jim Váš dotaz s kontaktem. Pro použití kontaktního formuláře jsou požadovány následující údaje:

 • platná e-mailová adresa a
 • Váš konkrétní dotaz resp. zpráva.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • abychom Vás mohli identifikovat,
 • abychom mohli zodpovědět Váš dotaz a
 • příp. pro předání příslušnému obchodníkovi/soukromému prodejci.

Kromě toho můžete pro rychlejší kontakt dobrovolně poskytnout své jméno a telefonní číslo.

V rámci používání našeho kontaktního formuláře můžeme Vaši zprávu příp. neskenovat a analyzovat. To se provádí za účelem předcházení podvodům a obecně k optimalizaci komunikace a služeb pro zákazníky.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR k výše uvedeným účelům pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření. Kromě toho se zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostí o kontakt zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR. Tyto také vyplývají z výše uvedených účelů.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vaší žádosti automaticky smazány.

h) Při kontaktování prostřednictvím aplikace WhatsApp

Nabízíme Vám také možnost nás kontaktovat prostřednictvím aplikace WhatsApp pomocí widgetu, který je viditelný při použití Chrono24.de v bodě „Máte otázky“. Pro použití tohoto servisu jsou požadovány následující údaje:

 • Číslo Vašeho mobilního telefonu
 • Váš konkrétní dotaz resp. zpráva

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • abychom Vás mohli identifikovat
 • abychom mohli odpovědět na Vaši zprávu

Kromě toho existuje možnost, že Váš profilový obrázek v aplikaci WhatsApp poznáme díky Vašemu nastavení ochrany soukromí.

V souvislosti s kontaktováním prostřednictvím aplikace můžeme Vaši zprávu příp. naskenovat a analyzovat. To se provádí za účelem předcházení podvodům a všeobecné optimalizace komunikace a služeb pro zákazníky.

Zpracování údajů v souvislosti s kontaktováním prostřednictvím aplikace WhatsApp probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. V něm obsažený požadovaný oprávněný zájem vyplývá ze snazšího navázání kontaktu, efektivnějšího zodpovězení Vašich otázek a z výše uvedených účelů.

Vaše zprávy budou přijímány smartphonem určeným pro kontaktování. Přitom nebude Váš kontakt uložen a osobní údaje, které jsme shromáždili, budou po vyřízení Vašeho požadavku ručně odstraněny.

Pro tuto formu kontaktu využíváme služeb WhatsApp, Inc. Se společností WhatsApp, Inc. byla uzavřena tzv. Smlouva o zpracování objednávek podle článku 28 GDPR. Touto smlouvou se WhatsApp, Inc. zaručuje, že zpracovává údaje na základě naší objednávky v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

i) HubSpot

V rámci zlepšování svých online marketingových aktivit sázíme na HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko). Jedná se o softwarové řešení, kterým pokrýváme různé aspekty svého online marketingu.

Sem patří mimo jiné:

 • e-mailový marketing
 • reporting
 • kontaktní management
 • kontaktní formuláře

Tyto informace se ukládají na serverech našeho softwarového partnera HubSpot. Můžeme je použít k navázání kontaktu s návštěvníky našich webových stránek a k určení, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Přitom se zpracovávají následující osobní údaje:

 • e-mailové adresy
 • jména a příjmení
 • zákaznické údaje

Zpracování Vašich osobních údajů se zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Ten vyplývá z optimalizace našich činností v online marketingu.

Veškeré námi shromážděné údaje podléhají ustanovením na ochranu osobních údajů a jsou používány výhradně pro výše uvedený účel.

Více informací k ustanovením na ochranu osobních údajů společnosti HubSpot najdete zde.

j) Při použití chatbotu

Prostřednictvím chatbotu Vám nabízíme možnost klást dotazy 24 hodin denně, na které Vám okamžitě odpovíme. Můžete nás také kontaktovat pomocí digitálního formuláře.

Pokud používáte zadávací pole, sbíráme Vámi zadané údaje, jako například Vaši e-mailovou adresu a jméno, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Při prvním použití chatbotu je uživateli jednorázově přidělen „Universally Unique Identifier“ (UUID). To umožňuje v chatbotu kdykoli pokračovat v přerušené konverzaci, vyhledávání nebo zadání (podobně jako soubory cookie na webových stránkách). To se také uloží do událostí. UUID zůstává uložen v prohlížeči a přiřazen uživateli, dokud nebudou vymazána lokální data. Abychom neustále zlepšovali kvalitu chatbotu, sbíráme události, jako např. „chatbot byl zobrazen“, a události, na které jste klikli, jako např. „uživatel klikl na odpověď X“.

Údaje zadané prostřednictvím chatbotu jsou sbírány naším zpracovatelem (firmou Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlín) a jsou pro nás zpracovány k dispozici pro vyhodnocení.

k) Při předání komentáře v našem magazínu

Máte možnost zanechat v našem magazínu na https://www.chrono24.cz/magazine/ komentář k některému ze zde dostupných článků. Pro zveřejnění komentáře musíte nutně zadat následující údaje:

 • své jméno,
 • platnou e-mailovou adresu a
 • komentář.

Komentování článků je dobrovolné. Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom mohli zveřejnit Váš komentář a umožnili ostatním uživatelům, aby na něj reagovali. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a sledovat případná porušení právních předpisů.

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR.

Pro odeslání komentáře v našem magazínu používáme službu Disqus společnosti Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Další informace ke zpracování osobních údajů poskytovatelem naleznete na https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

l) Hodnocení zákazníků přes Trustpilot

Váš názor na naše výrobky a naše služby je pro nás důležitý. Proto nabízíme možnost odevzdat hodnocení k naší platformě pomocí služby hodnocení www.trustpilot.com od Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. patro, 1112 Kodaň K, Dánsko; dále jenom „Trustpilot“). Když odevzdáte hodnocení, bude toto zveřejněno na naší webové stránce, jakož i na webové stránce Trustpilot. Vyhrazujeme si však právo na smazání nebo nezveřejnění.

Po úspěšném dokončení nákupu obdržíte od nás email se žádostí o hodnocení naší platformy a také našich služeb. V emailu najdete odkaz „Business Generated Link“ od společnosti Trustpilot, přes který se dostanete k Trustpilot-u a budete moci odevzdat hodnocení k Vaší transakci. „Business Generated Link“ obsahuje Vaše jméno a příjmení, Vaši zemi původu (například Německo), Vaši emailovou adresu a také ID transakce. Po kliknutí na odkaz budou Vaše osobní informace předány Trustpilot-u, abychom mohli Vaše hodnocení přiřadit k Vašemu nákupu a zajistit tak pravost hodnocení.

Uzavřeli jsme s Trustpilot-em smlouvu o zpracování zakázek pro využívání služby hodnocení. Díky této smlouvě dává Trustpilot záruku, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Kromě toho mohou být hodnocení odevzdaná přímo Trustpilot-u zveřejněna na naší webové stránce za předpokladu, že jsme byli schopni zajistit pravost hodnocení.

Zpracování údajů v rámci hodnocení zákazníků přes Trustpilot probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Tím chceme zajistit, aby naše webová stránka měla podobu odpovídající potřebám a byla optimalizovaná.

Další podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování údajů přes Trustpilot můžete najít v Zásadách ochrany údajů společnosti Trustpilot.

m) Při použití Watch Collection

Svoji sbírku hodinek můžete udržovat a spravovat online ve své osobní Watch Collection přidáním hodinek, ukládáním údajů a nahráním vlastních obrázků hodinek. Do Watch Collection můžete nahlížet doma i na cestách a stejně tak ji také spravovat. Watch Collection lze navíc použít ke sledování hodinek, které ještě nevlastníte. Watch Collection lze také použít k rychlému a snadnému odhadu hodnoty Vašich hodinek.

Přitom povinně evidujeme následující údaje:

 • Referenční číslo, značka, model, stav hodinek
 • Stav vlastnictví hodinek

Můžete také uvést nákupní cenu, čas a místo koupě a také nahrát obrázek hodinek. Jedná se však pouze o dobrovolné údaje.

Uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro dokumentaci a odhad hodnoty osobní sbírky uživatele
 • pro evidenci zájmu uživatelů o jednotlivé hodinky, které ještě nevlastní
 • pro statistické vyhodnocení kolem hodinek našich uživatelů
 • pro rozšíření katalogu produktů o nám doposud neznámé hodinky

U námi shromažďovaných údajů se nejedná o osobní údaje, ale pouze o údaje vztahující se k osobám. Údaje vztahující se k osobám jsou údaje bez přímého osobního odkazu, z nichž lze ovšem osobu odvodit. Proto také potřebujeme pro zpracování osobních údajů právní základ.

Zpracování těchto údajů vztahujících se k osobám se zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem je zde použít Watch Collection jako zdroj informací pro trh s hodinkami statistickým vyhodnocováním údajů, abychom rozšířili naše know-how o současnou situaci na trhu a náš servis v budoucnu podle potřeb optimalizovali.

Pokud jste podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO výslovně souhlasili, budou uvedené údaje také použity k nákupu a prodeji hodinek ve Vaší Watch Collection.

n) Nákup a prodej hodinek ve spolupráci se společností Zeitauktion

Pokud jste se rozhodli prodat své hodinky přímo společnosti Chrono24 a podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas, budeme Vás kontaktovat e-mailem a ve spolupráci s naší dceřinou společností Zeitauktion GmbH Vám nabídneme nabídku ke koupi. K tomu je nutné předat společnosti Zeitauktion GmbH následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Příp. Vaše textová zpráva
 • Základní informace k nabízeným hodinkám (značka, model, referenční číslo)

Dále můžete uvést své telefonní číslo, které poté také předáme společnosti Zeitauktion. Přitom se ovšem jedná o dobrovolný údaj.

Výše uvedené osobní údaje budou předány společnosti Zeitauktion GmbH za účelem realizace prodeje.

Zpracování osobních údajů ve smyslu jejich přenosu společnosti Zeitauktion GmbH probíhá výhradně po Vašem předchozím výslovném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Nabízíme vám službu nákupu hodinek ve spolupráci s naší dceřinou společností Zeitauktion GmbH. Přitom budou společnosti Zeitauktion GmbH předány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Zprávy od zákazníka na účet obchodníka

Uvedené údaje jsou shromažďovány za účelem prodeje hodinek zákazníkům a odeslání prodaných hodinek.

Ve spolupráci se společností Zeitauktion GmbH Vám také poradíme v otázkách přímého prodeje. Abychom Vám přitom poskytli odbornou podporu a co nejrychleji zpracovali Vaši žádost, budou společnosti Zeitauktion předány následující osobní údaje s cílem zahrnout její odbornost do zodpovězení Vašich otázek:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Žádost zákazníka

Zpracování uvedených údajů probíhá na základě Vaší poptávky a je potřebné podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b) GDPR pro bezproblémovou realizaci prodeje a tak pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření.

o) Shromažďování osobních údajů třetích osob

Příležitostně může dojít k tomu, že nám uživatelé sdělí osobní údaje třetích osob (například zmocněných zástupců, kontaktních osob, odlišných majitelů účtů). V těchto případech sběru osobních údajů ne u samotné dotčené osoby, nýbrž výhradně u našich uživatelů o třetích osobách, jsou naši smluvní partneři povinni poskytovat informace pouze v tom rozsahu, v jakém je o této skutečnosti třetí osoba informována. Sem patří zejména také znalosti o nás jako o odpovědné osobě, jakož i k uvedeným osobním údajům a účelům jejich sdělení. V ostatním platí tyto informace o ochraně údajů odpovídajícím způsobem pro dotčené třetí osoby, pokud tyto informace nejsou relevantní pouze pro smluvní partnery. Sem patří zejména informace o nás jako o odpovědné osobě a o našem pověřenci pro ochranu osobních údajů, jakož i informace o právech dotčených osob. Pokud výjimečně obdržíme kontaktní údaje o dotčené třetí osobě, budeme ji přímo informovat. Zpravidla však nežádáme od třetích osob žádné kontaktní údaje. Údaje o třetích osobách budou námi použity výhradně pro účel určený pro toto podání (například požadované navázání kontaktu, zpracování platby prostřednictvím uvedeného účtu). Vymazání osobních údajů dotčených třetích osob se uskuteční nejpozději při vymazání osobních údajů dané osoby nebo v případě, že tato osoba tyto údaje změní nebo vymaže. Zpracování údajů dotčených třetích osob probíhá na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR), aby měli naši smluvní partneři možnost k oprávněnému zapojení třetích osob.

p) Při používání live chatu

Chrono24 používá live chat společnosti Userlike UG (omezená odpovědnost). Live chat můžete používat jako kontaktní formulář, abyste mohli s našimi pracovníky chatovat téměř v reálném čase. Při spuštění chatu jsou evidovány následující osobní údaje:

 • datum a čas vyvolání
 • typ/verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL dříve navštívené webové stránky

V závislosti na průběhu rozhovoru s našimi pracovníky se mohou v chatu vyskytnout další osobní údaje, které tam zapíšete vy. Druh těchto údajů značně závisí na Vaší poptávce nebo problému, který nám líčíte. Zpracování všech těchto údajů slouží k tomu, abyste měli k dispozici rychlou a efektivní možnost kontaktování a za účelem vylepšování našeho zákaznického servisu.

Uzavřeli jsme se společností Userlike smlouvu o zpracování zakázek pro využívání live chatu. Touto smlouvou se Userlike zaručuje, že údaje budou zpracovány v souladu s nařízením o ochraně údajů GDPR a že bude zajištěna ochrana práv dotčených osob.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem požadovaný k tomuto účelu spočívá v usnadnění navázání kontaktu, a tím pádem souvisí se zlepšováním našeho zákaznického servisu.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Userlike .

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když:

 • jste k tomu podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR výslovně udělili souhlas,
 • v případě, že pro předání existuje podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. c GDPR zákonná povinnost a
 • je předání podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. f GDPR nutné k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převládající právně chráněný zájem na nepředání svých osobních údajů.

Informace podle článku 26 odst. 2 druhá věta GDPR
o společné odpovědnosti za zpracování osobních údajů

a) Chrono24 GmbH a dceřiné společnosti

Chrono24 a naše dceřiné společnosti (společně označované jako „strany“ nebo „my“) úzce spolupracují z důvodu naší organizační struktury v mnoha oblastech. Napříč obchody používáme jednotné IT systémy a provozujeme společné databáze, ve kterých jsou zpracovávány zejména údaje zákazníků obou stran.

V této souvislosti zpracováváme osobní údaje obchodníků a uživatelů online platforem Chrono24 jako společně odpovědné osoby podle článku 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti jsme uzavřeli dohodu týkající se příslušných osobních údajů.

Chrono24 odpovídá za zpracování osobních údajů, pokud jde o poskytování IT systémů a interních databází o zákaznících.

Obě strany odpovídají za vkládání údajů do interních databází a za vedení záznamů osobních údajů registrovaných a neregistrovaných uživatelů platforem, jakož i osobních údajů registrovaných obchodníků.

V rámci společné odpovědnosti jsme se také zejména dohodli na tom, kdo z nás plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na svých platformách informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se kromě toho vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby odpověděly na žádosti o informace.

Práva na ochranu údajů lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníku. Chrono24 se zavazuje vyhovět na žádost právům dotčených osob na informaci, opravu, výmaz nebo blokování jejich osobních údajů.

b) S obchodníky Chrono24 GmbH

My a náš smluvní partner (dále jen „obchodník“) spolupracujeme smluvně v souvislosti s online tržištěm s hodinkami. Chrono24 provozuje online platformu, na které může příslušný obchodník prodávat a kupovat hodinky.

V této souvislosti zpracovávají Chrono24 a příslušný obchodník osobní údaje uživatelů platformy jako společné odpovědné osoby podle článku 26 GDPR. Na základě této společné odpovědnosti uzavřeli Chrono24 a příslušný obchodník dohodu týkající se dotčených osobních údajů.

Podle toho odpovídá Chrono24 za zpracování osobních údajů, pokud jde o techniky pro analýzu chování uživatelů na webové stránce, statistické vyhodnocování a poskytování statistických údajů pro obchodníka a přenos kontaktních údajů zákazníků za účelem realizace objednávky / zaslání. Příslušný obchodník naopak odpovídá za zpracování osobních údajů, pokud jde o parametrizaci statistických údajů pomocí rozbalovací funkce a přijímání a používání kontaktních údajů pro zaslání předmětu koupě.

Chrono24 a příslušný obchodník se v rámci společné odpovědnosti zejména také dohodli na tom, kdo z nich plní které povinnosti vyplývající z GDPR. Týká se to zejména výkonu práv dotčených osob a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.

Obě strany stanovily, že Chrono24 zveřejní na své platformě informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR v souvislosti se zpracováním údajů v rámci společné odpovědnosti a základním obsahem podmínek zpracování.

Obě strany se kromě toho vzájemně informují o právech na ochranu údajů uplatňovaných dotčenými uživateli. Poskytnou si navzájem veškeré informace nezbytné k tomu, aby odpověděly na žádosti o informace.

Práva na ochranu údajů lze uplatnit jak vůči Chrono24, tak vůči příslušnému obchodníku. Chrono24 se zavazuje dodržovat informační povinnost podle článku 15 GDPR a na požádání poskytovat dotčeným osobám informace, na které mají nárok podle článku 15 GDPR.

Viditelnost Vašich osobních údajů pro třetí strany

a) Jako uživatel a soukromý prodejce

Osobní údaje uložené ve Vašem uživatelském účtu (myChrono24, viz odstavec 2.b) i) a ii)) se nemohou zobrazovat třetím stranám, pokud jste na platformě nezveřejnili žádné nabídky. Pokud Vy, jako soukromý prodejce, zveřejníte na platformě nabídky, mohou registrovaní a neregistrovaní uživatelé vidět Vaše údaje o předložení nabídky na platformě pouze tehdy, pokud jste ke zveřejnění podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. a GDPR dali výslovný souhlas.

b) Jako obchodník

Pokud jste registrováni jako obchodník a zveřejňujete na platformě nabídky, mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé vidět na platformě Vaše údaje nabízejícího (podle bodu 2.b) iii)). Viditelnost svých údajů můžete omezit již při registraci a později ve svém profilu tak, aby se Vaše adresa nezobrazovala.

Zveřejnění údajů obchodníka je v rozsahu použití platformy podle čl. 6 odst.1 věty 1 písm. b GDPR potřebné pro plnění a provádění smlouvy mezi Chrono24 a obchodníkem.

Soubory cookie a pixely

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie a pixel (následně společně označované jako „skripty“), abychom mohli statisticky zaznamenat využití našich webových stránek a vyhodnotit je za účelem optimalizace své nabídky pro Vás (viz odstavec 6). Umožňují nám automaticky rozpoznat při další návštěvě naší webové stránky, že jste již u nás byli. Skripty používané na naší webové stránce se dělí na technicky nezbytné a technicky zbytné.

Pokud se v případě technicky nezbytných cookies zpracovávají také osobní údaje, zakládá se toto zpracování na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. To, abychom mohli naši webovou stránku bezporuchově provozovat, je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu. Technicky zbytné skripty se aktivují teprve po Vašem předchozím výslovném souhlasu. To, o které skripty konkrétně se jedná, najdete v odstavci 6.

a) Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytvoří a které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, chytrý telefon atd.) při návštěvě naší stránky. Soubory cookie nezpůsobují na Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V souborech cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají z toho, jaké konkrétní koncové zařízení je používáno. To však neznamená, že díky tomu přímo zjistíme Vaši identitu.

Použití souborů cookie slouží jednak k tomu, abychom Vám umožnili pohodlnější používání našich webových stránek. Používáme například tzv. cookie relace, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu nebo jste se již přihlásili do Vašeho uživatelského účtu. Tyto soubory jsou po opuštění našich webových stránek automaticky smazány.

Za účelem zvyšování uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookie, které jsou na Vašem koncovém zařízení ukládány po určitou stanovenou dobu. Pokud opět navštívíte naši stránku a využijete naše služby, automaticky se zjistí, že jste již u nás byli, jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je již nemuseli znovu zadávat.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete však Váš prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači nebyly ukládány žádné soubory cookie nebo se před uložením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Nutné
Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 hasUserAccount 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 JSESSIONID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 appInfo 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-data 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24userprefs 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 editResourceTexts 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 shippingCountryId 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 isLostOffer 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 dashboard_skip_profile 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-user-session 1 month Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 isMobileWebsite 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 ignoreMobileWebsite 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 timezoneOffset 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 noUserProfileTracking 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 dealerbanner 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 __Host-csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 c24-consent 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Tag Manager _gid 1 day Prohlášení o ochraně údajů
Riskified rskxRunCookie 10 years Prohlášení o ochraně údajů
Riskified rCookie 10 years Prohlášení o ochraně údajů
CloudFlare __cfduid 1 month Prohlášení o ochraně údajů
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Statistika
Party Cookie Lifetime
Chrono24 cfctGroup 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 pu 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 added_offer_sellwatchbox 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 added_offer_sellyourwatch 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 added_offer_uhrforum 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 optly_test 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _ga 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _ga_* 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _gat 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics _gat_* 1 minutes Prohlášení o ochraně údajů
Google Analytics __ssid 4 years Prohlášení o ochraně údajů
Facebook _fbp 3 months Prohlášení o ochraně údajů
Personalizace
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtProductIds 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 rtWatchIds 14 days Prohlášení o ochraně údajů
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Komfort
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjTLDTest Session Prohlášení o ochraně údajů
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Userlike uslk_e 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Userlike uslk_s Session Prohlášení o ochraně údajů
Marketing
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager __gads 2 years Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager IDE 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager ANID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Google Ad Manager NID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick __gads 2 years Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick IDE 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick ANID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
DoubleClick NID 1 year Prohlášení o ochraně údajů
Pinpoll visitor 1 month Prohlášení o ochraně údajů

b) Pixel

Pixely, také známé jako sledovací pixely, jsou malé 1x1 pixelové soubory GIF, které mohou např. při návštěvě webové stránky být umístěné v obrázcích nebo také v e-mailech apod. Ani pixely nepoškodí Vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Pixely pošlou Vaši adresu IP, adresu URL navštívené webové stránky, dobu zobrazení pixelu, použitý prohlížeč, jakož i dříve nastavené informace o souboru cookie na webový server. To nám umožňuje provádět měření rozsahu a další statistická hodnocení s cílem optimalizovat naši platformu a naši nabídku.

Většina prohlížečů přijímá pixely automaticky. Použitím vhodných nástrojů, resp. doplňkem prohlížeče Add-ons můžete používání pixelů na našich stránkách zakázat (například doplňkem "AdBlock" pro prohlížeč Firefox).

Analytické nástroje

a) Sledovací nástroje

Níže uvedené sledovací nástroje se používají na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Pomocí využívaných sledovacích nástrojů chceme zajistit, aby naše webové stránky měly podobu odpovídající poptávce, a taktéž chceme svou webovou stránku neustále optimalizovat. Dále používáme sledovací nástroje k tomu, abychom mohli statisticky zaznamenat využití svých webových stránek a vyhodnotit jej za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás.

Příslušné účely zpracování a kategorie údajů najdete v následujícím výčtu.

i) Google Analytics

Pro optimalizaci našich webových stránek a kvůli tomu, aby jejich podoba odpovídala poptávce, používáme nástroj Google Analytics, což je služba pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily a používají se soubory cookie (viz odstavec 5). Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané pomocí souboru cookie, jako např.:

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • odkazovací URL (předchozí navštívená stránka),
 • název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde se ukládají. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Tyto informace se využívají k vyhodnocení používání webových stránek, vytvoření hlášení o aktivitách na webu a poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webu a internetu za účelem provádění průzkumu trhu a k tomu, aby tyto webové stránky měly podobu odpovídající poptávce. Tyto informace mohou být rovněž předávány třetím stranám, jestliže to požadují zákony, nebo pokud třetí strany tyto osobní údaje na požádání zpracovávají. V žádném případě společnost Google Vaši IP adresu nedává do souvislosti s dalšími osobními údaji. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné přiřadit získané osobní údaje ke konkrétním IP adresám (maskování IP adresy).

Ukládání souborů cookie můžete předem zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moct plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete v nápomoci Google Analytics .

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Abychom mohli statisticky evidovat využití našich webových stránek a za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás, používáme také službu Google Conversion Tracking. Pokud jste se dostali na naší webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, dosadí Google AdWords na Vašem počítači soubor cookie (viz odstavec 5). Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Tyto cookies ztrácejí svoji platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka AdWords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, může společnost Google a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze dodatečně sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí souborů cookie pro konverzi se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Zákazníci služby AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na stránku s tagem pro sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které umožní uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také tento typ používání cookie odmítnout – například nastavením prohlížeče tak, aby se zcela deaktivovalo automatické instalování souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete rovněž deaktivovat nastavením svého prohlížeče tak, aby byly cookie blokovány doménou "www.googleadservices.com". Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde .

iii) Hotjar

Dále používáme na naší stránce analytickou službu Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů. Pomocí nástroje Hotjar můžeme měřit a hodnotit chování návštěvníků naší webové stránky (například pohyby myší, kliknutí, výšku posuvu atd.).

K tomuto účelu používá Hotjar cookies (viz odstavec 5) na koncových zařízeních návštěvníků stránek a může ukládat osobní údaje návštěvníků stránek, jako například informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webové stránce atd. v anonymizované podobě.

iv) Bing Ads

Využíváme Bing Universal Event Tracking (UET) společnosti Microsoft Bing Ads. Jedná se přitom o službu společnosti Microsoft Corporation („Microsoft“). Tato služba nám umožňuje sledovat aktivitu uživatelů na našich webových stránkách, když se tito uživatelé dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklam vyhledávače Bing Ads.

Pokud se dostanete na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Bing Ads, nainstaluje se do Vašeho počítače soubor cookie (viz odstavec 5). Na naší webové stránce je integrován tag Bing UET. Je to kód, kterým se ve spojení se souborem cookie ukládají některé neosobní údaje o používání stránek. K ním patří mimo jiné čas potřebný pro návštěvu webové stránky, které oblasti webu byly načteny a přes které reklamy se uživatelé na webovou stránku dostali. Informace o Vaší identitě se neshromažďují.

Tyto informace jsou přenášeny na servery společnosti Microsoft v USA a jsou tam zásadně uloženy maximálně 180 dnů. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Další informace o analytických službách Bing najdete na webové stránce Bing.

Další informace o ochraně osobních údajů používaných společností Microsoft najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft .

v) MaxMind

Za účelem předcházení podvodům předáme Vaši IP adresu a informace o Vašem používaném koncovém zařízení poskytovateli služeb MaxMind, Inc.(14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, dále jen „MaxMind“). Vaše údaje budou přitom odeslány na server společnosti MaxMind v USA a tam uloženy. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů. Získáváme tak statistické analýzy pro IP adresy, používaná zařízení a polohy, na základě kterých můžeme odhalit pokusy o podvody a zabránit jim.

Vaše takto zpracované osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro tento účel. Pokud tuto službu přestanete používat, údaje se smažou. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním MaxMind najdete zde.

Zjištění geolokace můžete zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

vi) Crashlytics

Naše mobilní aplikace využívá program analýz Crashlytic Google Ireland Limited se sídlem v Irsku, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (dále jen "Crashlytics"). Crashlytics shromažďuje osobní údaje o použití aplikace, speciálně v souvislosti s kolizemi systému a chybami. Přitom se používají informace o zařízení, verzi nainstalované aplikace, jakož i další informace, které mohou pomoci při odstraňování problémů, zejména v souvislosti se softwarem a hardwarem uživatele. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Proti používání služby Crashlytics můžete vznést námitku v nastavení ochrany osobních údajů naší mobilní aplikace.

b) Nástroje targetingu

Níže uvedené a námi používané nástroje pro cílení se používají na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Prostřednictvím použitých nástrojů pro zacílení chceme zajistit, že se Vám na Vašich koncových zařízeních bude zobrazovat pouze reklama orientovaná na Vaše skutečné nebo domnělé zájmy.

Příslušné účely zpracování a kategorie údajů najdete v následujícím výčtu.

i) Google Adwords Remarketing

Používáme tagy Google Remarketing. Jedná se o služby společnosti Google Inc.(1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). Google používá cookies (viz odstavec 5), které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

IP adresa je následně společností Google zkrácená o poslední tři místa, proto již není možné jednoznačné přiřazení IP adresy. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

Společnost Google přenáší případně tyto informace také třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tyto osobní údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Třetí strany, včetně společnosti Google, umísťují reklamy na webové stránky na internetu. Třetí strany, včetně společnosti Google, používají uložené cookies k zobrazování reklam na základě předchozí návštěvy uživatele na těchto stránkách. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jinými osobními údaji společnosti Google.

Další informace o ustanoveních společnosti Google najdete zde .

ii) Google Double Click

Na našich webových stránkách jsou za použití souborů cookie (viz odstavec 5) shromažďovány a vyhodnocovány informace za účelem optimalizace zobrazování reklam. K tomuto účelu využíváme technologie targetingu společnosti Google Inc.(Double Click, Double Buyer Exchange, Double Bid Manager). Tyto technologie nám dávají možnost, abychom Vás mohli cíleně oslovit reklamou zaměřenou na Vaše zájmy. Používané cookies například poskytují informace o tom, o které z našich produktů jste se zajímali. Na základě těchto informací Vám můžeme na stránkách třetích stran zobrazovat také nabídky, které jsou speciálně zaměřeny na Vaše zájmy, jak to vyplývá z Vašeho dosavadního uživatelského chování. Shromažďování a vyhodnocování Vašeho uživatelského chování probíhá výhradně pseudonymně a neumožňuje nám, abychom Vás identifikovali. Zásadně nedochází ke kombinaci informací s Vašimi osobními údaji.

Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Soubor cookie se po 30 dnech automaticky smaže.

Předvolbu nastavení pro zobrazování zájmové reklamy můžete provést také pomocí správce nastavení reklam Google .

Další informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se inzerce a služby Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Kromě toho používáme také webové stránky Facebook Custom Audiences společnosti Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko). Jedná se přitom o marketingovou službu Facebooku. Tato služba nám umožňuje zobrazovat určitým skupinám pseudonymizovaných návštěvníků naší webové stránky, která také využívá Facebook, individuálně přizpůsobenou a zájmově orientovanou reklamu na Facebooku.

Na naší webové stránce je integrován pixel Custom Audience od Facebooku. Jedná se o kód Java Script používaný k ukládání neosobních informací o používání webových stránek. Patří k nim Vaše IP adresa, používaný prohlížeč, jakož i výstupní a cílová stránka. Tyto informace jsou přenášeny na servery Facebooku ve Spojených státech. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Zde se automaticky zjišťuje, zda jste uložili cookie Facebooku. Přes soubor cookie Facebooku se automaticky zjistí, zda patříte do cílové skupiny, která je pro nás relevantní. Pokud patříte do cílové skupiny, budeme Vám na Facebooku zobrazovat odpovídající reklamy. Při tomto postupu nebudete osobně identifikováni porovnáváním údajů ani Facebookem.

Používání služby Custom Audiences můžete odmítnout také na webové stránce Facebooku . Po přihlášení ke svému účtu na Facebooku se dostanete k nastavení pro reklamní inzeráty na Facebooku.

Bližší informace o ochraně osobních údajů na Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku .

iv) Criteo

Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie) shromažďují a ukládají osobní údaje k účelům marketingu a optimalizace. Společně s Criteo určujeme cíle a způsoby zpracování, proto jsme společně odpovědní za zpracování. Za zpracování práv dotčených odpovídá Chrono24.

Technologie Criteo umožňují hodnocení našich reklamních kampaní a obsahy reklam. Z těchto osobních údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu se používají cookies. Osobní údaje shromážděné technologií Criteo nebudou bez zvláštního souhlasu dotčené osoby použity k osobní identifikaci návštěvníka této stránky a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Criteo analyzuje na základě algoritmu chování při surfování a poté může zobrazovat cílené doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tzv. publishery). Nedochází k žádnému jinému použití nebo předání třetím osobám. Další informace k technologii Criteo najdete ve směrnici pro ochranu osobních údajů Criteo .

Použitím technologie Criteo se ukládají další pixely smluvních partnerů, s nimiž Criteo spolupracuje. Přehled všech publisherů a sítí, ze kterých se načítají pixely, najdete zde .

Vezměte laskavě na vědomí, že po eventuální deaktivaci reklamy personalizovaných webových reklam od Criteo a dalších přidružených společností budete stále dostávat webové reklamy, které jsou však méně uzpůsobené Vašim zájmům/Vašemu způsobu surfování.

v) CrossEngage

Na naší webové stránce jsou za použití souborů cookie (viz odstavec 5) shromažďovány a vyhodnocovány naším poskytovatelem služeb CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str.5, 10557 Berlín) informace o Vašem uživatelském chování na naší webové stránce. To nám umožňuje optimálně upravit naše marketingová opatření podle Vašich skutečných nebo domnělých zájmů a zobrazit je na jiných webových stránkách nebo jiných reklamních kanálech.

Další informace k ochraně osobních údajů v souvislosti s CrossEngage najdete zde .

Social Media Plug-in

Na své webové stránce používáme sociální pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, a tedy Váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoli s pomocí consent managera, který najdete na konci Prohlášení o ochraně osobních údajů, pro každý jednotlivý nástroj zvlášť s účinkem do budoucna odvolat. Oprávněnost zpracování tím zůstane až do okamžiku Vašeho odvolání nedotčena. Odpovědnost za provoz, který je v souladu s ochranou osobních údajů, musí být zajištěna příslušnými poskytovateli.

Integrace tlačítek sociálních médií je založená na použití samostatně vyvinutého řešení, které zabrání, aby vzniklo připojení k sociální síti již před načtením stránky pomocí tlačítka sociální sítě, aniž byste ji aktivovali. To znamená, že se informace odesílají do sociální sítě, až když aktivujete toto tlačítko.

a) Facebook

Na naší platnoformě se používají pluginy sociální sítě Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko), aby se její užívání stalo osobnější. K tomu používáme tlačítko „LIKE“ nebo „SDÍLET“. Jedná se přitom o nabídku Facebooku.

Když navštívíte podstránku našich webových stránek, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, spojí se Váš prohlížeč přímo se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo na Váš prohlížeč a tímto se začlení do webové stránky.

Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že Váš prohlížeč navštívil příslušnou podstránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste v současné době přihlášení na Facebook. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) se přenáší z Vašeho prohlížeče přímo na server Facebooku v USA a ukládá se tam.

Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu na naší webové stránce přímo k Vašemu účtu na Facebooku. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknutím tlačítka "LIKE" nebo "SDÍLET", přenáší se odpovídající informace také přímo na server Facebooku a tam je uložena. Tyto informace budou kromě toho zveřejněny také na Facebooku a zobrazí se Vašim přátelům na Facebooku.

Společnost Facebook může tyto informace používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a stránek na Facebooku, které odpovídají potřebám. Pro tento účel využívá Facebook uživatelské, zájmové a vztahové profily, a to např. k vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek ohledně reklam, které si na Facebooku zobrazujete, k informování dalších uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby Facebook osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přiřazoval k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování a využívání údajů prostřednictvím společnosti Facebook, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů Facebooku.

b) Twitter

Na našich internetových stránkách jsou integrovány pluginy sítě krátkých zpráv společnosti Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko; dále jen "Twitter"). Pluginy Twitter (tlačítko Tweet) lze rozpoznat pomocí loga Twitter na našich stránkách. Přehled tweetových tlačítek najdete zde .

Pokud navštívíte stránku naší webové stránky, která obsahuje takový plugin a Vy tento plugin sami zaktivujete, vytvoří se přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitter. Twitter tím obdrží informace, že jste s Vaší IP adresou navštívili naši stránku. Když kliknete na Twitteru na tlačítko "tweet" a jste přihlášeni ke svému účtu Twitter, můžete propojit obsahy naší stránky s Vaším profilem Twitteru. Tím může Twitter přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek, neznáme obsah předávaných osobních údajů ani způsob jejich používání společností Twitter.

Pokud nechcete, aby si Twitter přiřadil návštěvu našich stránek, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Twitter.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na Twitteru .

c) Instagram

Na naší webové stránce se také využívají tzv. pluginy („plun-ins) sociální sítě Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve formě "Kamera Instagram".

Pokud navštívíte stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin a sami tento plugin zaktivujete, připojí se Váš prohlížeč přímo na servery společnosti Instagram. Obsah pluginu se přenáší z Instagramu přímo do Vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Tímto přiřazením obdrží Instagram informaci, že Váš prohlížeč načetl příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil na Instagramu, nebo přímo nejste ke službě Instagram přihlášeni.

Tato informace (včetně Vaší IP adresy) se odesílá z Vašeho prohlížeče přímo na server Instagram v USA a tam se ukládá. Pokud jste přihlášeni ke službě Instagram, může Instagram okamžitě přiřadit návštěvu naší webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Instagram“, je tato informace rovněž přenesena přímo na server Instagramu a tam se ukládá.

Tyto informace se kromě toho zveřejní na Vašem účtu Instagramu a tam se zobrazí Vašim kontaktům.

Pokud si nepřejete, aby Instagram osobní údaje shromážděné o naší podstránce přímo přiřazoval k Vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit.

Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu.

d) YouTube

Na naší webové stránce máte možnost přesměrování přímo na stránku YouTube. Nejedná se přitom o odkaz vyžadující povinný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Navíc přitom používáme rozšířený režim ochrany údajů společnosti YouTube, proto se u těchto odkazů nedosazují žádné cookies k analýze uživatelského chování.

Odpovědnou osobou za tento externí odkaz je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Podrobnější informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de , resp. https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

Nástroj pro zasílání e-mailů

Za účelem zasílání transakčních a servisních e-mailů předáme Vaši e-mailovou adresu poskytovatelům e-mailové služby. Používáme následující poskytovatele:

a) Mailgun

Používáme nástroj Mailgun společnosti Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů poskytovatelem naleznete na https://www.mailgun.com/privacy-policy.

b) Sparkpost

Používáme nástroj Sparkpost společnosti Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330San Francisco, CA 94105, USA. Údaje jsou přenášeny na základě tzv. Standardních smluvních doložek Evropské komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.
Další informace ke zpracování osobních údajů poskytovatelem naleznete na https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Zpracování osobních údajů v rámci zasílání transakčních a servisních e-mailů se uskutečňuje na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Tímto způsobem chceme zajistit automatizaci komunikačních procesů založenou na potřebách, zejména v případě Vámi podnícených akcí, nebo Vám co nejrychleji poskytnout informace relevantní pro bezpečnost.

Řešení pro prevenci podvodů

Chceme, aby pro Vás bylo obchodování na Chrono24 co nejbezpečnější. Proto využíváme za účelem předcházení podvodům řešení specializovaných poskytovatelů služeb a získáváme informace od těchto poskytovatelů služeb v souvislosti s transakcemi na Chrono24. Zpracovávají se mimo jiné IP adresa koncového zařízení, které vstupuje na naši webovou stránku, jakož i další informace v souvislosti s používáním Chrono24. Přiřazení ke konkrétnímu uživateli nemůžeme provádět. K tomu dochází teprve tehdy, když informace vyvolávají podezření na podvodné chování. Specializovanými poskytovateli služeb mohou případně být společnosti se sídlem v USA. Pro uvedené služby ovšem vybíráme pouze poskytovatele služeb, kteří nabízejí tzv. Standardní smluvní doložky Evropské komise. Tím je zajištěno, že spolupracujeme pouze s poskytovateli služeb, kteří splňují úroveň ochrany osobních údajů, která je předepsána v EU. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zabránění pokusům o podvody, které by poškodily naše zákazníky, ale také nás, je v GDPR výslovně uznáno jako oprávněný zájem.

IDnow

Abychom identifikovali uživatele na naší platformě, používáme řešení AutoIdent od IDnow (Auenstraße 100, 80469 Mnichov). Jedná se přitom o verifikační aplikaci, která pomocí kamery smartphonu eviduje průkaz koncového uživatele a tím provádí jeho online verifikaci. Sbírají se přitom následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • den narození
 • číslo průkazu
 • video-záznamy obličeje

Dále se zaznamenávají údaje z průkazu, které lze vztáhnout na osobu a které slouží k nepochybnému potvrzení identity uživatele.

V případě řešení AutoIdent se nejedná o plně automatizovaný postup. Jakmile verifikační aplikace zaeviduje nesrovnalosti, pak údaje ještě jednou manuálně prověří pracovníci IDnow.

Se společností IDnow jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek pro využívání řešení AutoIdent. Touto smlouvou se IDnow zaručuje, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně údajů GDPR a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Osobní údaje se sbírají dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR jako předsmluvní opatření.

Navíc probíhá sběr dat na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem zde spočívá v obecném zvýšení bezpečnosti tržiště.

Všechny informace, které zaznamenáváme, podléhají ustanovením o ochraně údajů. Všechny informace využíváme výhradně k verifikaci a identifikaci uživatelů.

Sběr osobních údajů v souladu s americkou „Sales Tax“

Avalara

Abychom vyhověli zákonným daňovým předpisům v USA, spoléháme na cloudové řešení AvaTax od poskytovatele služeb Avalara. To automatizuje jak stanovení sazeb daně z obratu, tak i složitý výpočet sazby americké daně Sales Tax. Přitom se zpracovávají u obchodníků se sídlem v USA následující osobní údaje:

 • Adresa

Sběr údajů slouží ke stanovení, které regionální daňově-právní předpisy se na nás vztahují. Ty se liší v USA nejen na úrovni jednotlivých federálních států, ale někdy také částečně od okresu k okresu. Z tohoto důvodu je pro nás nezbytné, abychom věděli, kde přesně se prodejce v USA nachází, abychom pak pomocí AvaTaxu určili správnou sazbu daně z obratu.

Se společností Avalara jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek pro využívání cloudového řešení pro splnění daňových předpisů. Touto smlouvou se Avalara zaručuje, že údaje budou zpracovány v souladu s nařízením o ochraně údajů GDPR a bude zajištěna ochrana práv dotčené osoby.

Právním základem pro sběr údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR, protože je zpracování nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti k dodržování daňových zákonů USA.

Práva dotčených osob

Máte právo:

 • Váš souhlas, který jste nám dříve udělili, podle čl. 7 odst.3 GDPR kdykoli odvolat. V důsledku toho nesmíme nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů, které se zakládá na Vašem souhlasu;
 • v souladu s článkem 15 GDPR požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Můžete požadovat především informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo jsou poskytovány, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva podat stížnost, původu Vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného rozhodování včetně vytváření profilů, příp. příslušné informace týkající se podrobností;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu Vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které pro Vás ukládáme;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat smazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud se nepožaduje zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, pokud je zpracovávání nezákonné, ale odmítáte jejich smazání a my údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, anebo jste vznesli v souladu s článkem 21 GDPR námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu, nebo požádat o převod na jinou odpovědnou osobu a
 • podle čl. 77 GDPR podat stížnost dohlížecímu orgánu. Zpravidla se přitom můžete obrátit na dohlížející orgán sídlící v místě Vašeho obvyklého pobytu nebo zaměstnání nebo v místě, kde sídlí naše společnost.

Právo na vznesení námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které se týkají Vaší konkrétní situace, nebo je námitka zaměřena proti přímé reklamě. Ve druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, které vyhovíme bez uvedení konkrétní situace.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na námitku, stačí poslat e-mail na .

Bezpečnost údajů

Pro naši webovou stránku používáme široce používanou metodu TLS (Security Layer Security) ve spojení s aktuálně nejvyšším stupněm kódování, podporovanou Vaším prohlížečem. TLS je bezpečný a osvědčený standard, který je např. používán také v online bankovnictví. Bezpečné šifrované připojení rozpoznáte mj. podle přípony „s“ v protokolu http (tedy https://..) v řádku adresy Vašeho prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části Vašeho prohlížeče.

Podnikneme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v závislosti na technologickém vývoji.

Pokud se u nás zaregistrujete jako uživatel, je přístup k Vašemu uživatelskému účtu možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Vždy, když s námi ukončíte komunikaci, měli byste zachovat důvěrnost Vašich informací ohledně přístupu a zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač spolu s ostatními.

Také bereme velmi vážně vnitropodnikovou ochranu osobních údajů. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsme zavázali mlčenlivostí a zachováváním ustanovení právní ochrany osobních údajů.

Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné, stav září 2021.

Při dalším vývoji našich webových stránek a nabídek nebo na základě změněných právních příp. úředních předpisů, může být nutno toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Toto aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli načíst a vytisknout na webových stránkách na
https://www.chrono24.cz/info/datenschutz.htm